תוחניות של איגוד סיביר ישראל,לקידום חינוך, תרבות ומדע

ביוזמת לריסה סטדלר הוקם מרכז סיביר-ישראל ב-25 באוקטובר 2003 על מנת לשמר את התרבות והמסורות היהודיות, שבמשך אלפי שנים סייעו לעם היהודי לשמר את ערכי ההיסטוריה של יהודי סיביר והמזרח הרחוק. מרכז חבר העמים מאחד את בני ארצם וקהילותיהם של סיביריים, מזרחים רחוקים, אוראליים וצהניים.

ביוזמת לריסה סטדלר הוקם מרכז סיביר-ישראל ב-25 באוקטובר 2003 על מנת לשמר את התרבות והמסורות היהודיות, שבמשך אלפי שנים סייעו לעם היהודי לשמר את ערכי ההיסטוריה של יהודי סיביר והמזרח הרחוק. מרכז חבר העמים מאחד את בני ארצם וקהילותיהם של סיביריים, מזרחים רחוקים, אוראליים וצהניים
מתן תמיכה משפטית מלאה והכרחית אחרת להפרות זכויות, חופש ואינטרסים לגיטימיים עם העקרונות והנורמות של זכויות האדם הישראליות והבינלאומיות. שיפור היחסים בין האדם לחברה, בין אדם למדינה וחינוך האזרחות.

 1. פרויקטים שלנו
 2. לצאת מהשוליים - פרויקט למניעת הנשירה של מאה תלמידים משני בתי ספר תיכוניים בתל אביב.
 3. אקדמיה לילדים – מסגרת שפועלת בשעות אחה"צ ונותנת חוגי העשרה לילדים
 4. אנחנו יחד בתרבות וחינוך במשפחה-תל אביב , בת ים, חולון - מרכז ייעוץ רב-תחומי למתבגרים והוריהם.
 5. יומי עיון - תכנית התרבות קבוצתית לפיתוח כישורי הדברות וסובלנות הדדית בקרב בני נוער עולים וותיקים.
 6. סביבה תומכת-תל אביב - הקמתה של קהילת צעירים שתפעל למען עצמה ושאר תושבי השכונה בכל תחומי חיים.
 7. בשלבים מצליחים- שילוב התלמידים בעלי פוטנציאל גבוה הבאים מרקע סוציו-אקונומי נמוך בפעילויות היי-טק).
 8. קיוון לעתיד – מסגרת לימודית למבוגרים,המקנה ידע ומיומנויות בתחומים שונים.
 9. שומרים היסטוריה ישראל – שילוב של משפחות עולות בחברה ישראלית דרך זיכרון של פרידה וקארל קיסמן.
  1. פרויקטים קהילתיים


  http://center-sodrujestvo.com/node/18#comment-1317
  האקדמיה להורים
  "האקדמיה להורים" הינה בית-ספר לדו-קיום בין הורים וילדים.
  למעשה, פעילות זו נוסדה בכדי לשפר את חייהם של משפחות, ולסייע להם לפתור בעיות וקונפליקטים בצורה טובה ויעילה, כחלק ממדיניות התמיכה של העמותה לשגשוג ובטחון במזה"ת בשיפור מצבו ומעמדו של הדור הבא.
  לאחר שנים רבות של העברת אלפי הרצאות ע"י העמותה לקהלים שונים בכל רחבי הארץ (הורים, ילדים, קשישים, מורים ועוד), הסתבר שהורים רבים מתמודדים עם אותם קשיים ומשפחות שלמות סובלות ולעיתים אף חיות חיים אומללים - וכל זאת רק בגלל שחסרים להם הכלים הנכונים כדי לטפל בבעיות קצת אחרת...
  הבנו שיש במשפחות רבות מספור צורך אמיתי לעזרה אפקטיבית, והחלטנו להעניק להורים מסלול הכשרה שיאפשר להם לגדל ילדים באופן שמח ומאושר יותר
  ההכשרה המלאה של "האקדמיה להורים" בנויה מרצף של 50 שיעורים, כאשר כל שיעור מורכב מחלק תיאורטי, מתרגול מעשי וממשחקי סימולציה של סיטואציות אמיתיות מהחיים


  פרוייקט של לריסה סטדלר
  פרוייקט "בית ספר להורים" הדרכה והנחיית הורים
  נספח א:
  מפרט השירות וטופס הצעת מחיר להנחיית הורים "בית ספר להורים"
  פירות העבודות/השירותים המבוקשים:
  1. הפעלת פרוייקט "דרך חדשהבית ספר להורים" על פי כל הדרישות משרד החינוך המנהל הפדגוגי, הכלולות בתוכנית האמורות.
  2. הפרויקט יפעל ב -4 קבוצות ברחבי עיר לוד
  3. בכל הקבוצה ישתתפו ב-20 הורים (בכל מקרה 50% היקף המשתתפים בתוכנית יהיה מקרב יוצאי אתיופיה) כמות המשתתפים נתונה לשינוי לפי החלטת העירייה ולפי הקריטוריונים של משרד החינוך לתוכנית זו.
  4. הפרוייקט נועד להעניק הכשרה להורים בדבר חשיבות הגיל רך ומאפייניו,מתן כלים שיאפשרו להורים ללת מענח הנכון ביותר לילדים תוך רגישות תרבותיות.יצירת מערבות חורית בתהליך החינוכי לעידוד התפתחות תקינח בקרב ילדים.
  5. הפעילות בכל קבוצה תכלול 2 חלקים : פעילות הדרכת הורים ומקביל פעילות עם הילדים.
  6. פעילות הדרכהת ההורים תכלול חמישה מפגשים של שעות אקד',סה"כ שעהוחצי למפגש, שיועברו ע"י מנח/ת הורים מוסמכי/ת, מטעם המפעיל.
  7. תדרכת ההורים תתמקד בתנים של גיל הרך, במשך 5 מפגשים, כל מפגש יעסוק בנושאים כדלקמן:
  8. התוכניות תכלול גם 5 מפגשי פעילות לילדים, סזמן שההורים יהיו בהדרחה. המפעיל יעביר לילדים סדנאות יצירה וחווויה בתחומים שונים בדרישות משרד החינוך, לפני בחירת העירייה. בסיום כל המפגש, ההורים יצטרפו לפעילות עם הילדים למשך רבע שעה יחדיו לפעילות משותפת של ההורים והילדים
  9. הפעילות שהמפעיל נדרש לספק לילדים תבוצע ע"י מידינים מטעם הפעיל, שיהיו מקצועיים ובעלי ניסעיון בעבודה עם הגל הרך.
  10. כל מפגש עם ילדים ימשך 2 שעות אקד' (שעה וחצי).
  11. הפעילות עם הילדים, תהינה בתחימים הבאים
  11.1 3 מפגשים לקבוצה-בתחום אומני החשיבה שיכללו:
  11.1.1 הפעלת מדע-תכנית העשרה שתעסוק בתחום הכימיה/פיזיקה/ ביולוגיה בדרך חווייתית מחנה וזאת בליווי ניסויים והדגמות. הילדים יקבלו תוצרים אשר יילקחו עימם לביתם.
  11.1.2 הפעלת משחקי חשיבה- תכנית העשרה לפיתור מין מנויות חשיבה, גירוי המח וחשיבה יצירתית, דרך הנאה, באמצעות משחקים, חידות, אתגרים וכו'.
  11.1.3 2 מפגשים לקבוצה בתחום הפעלה בתנועה- העברת פעילות חווייתית בנושאים שונים, בהן משתתפים כל הילדים וכוללות שימוש באבעזרים מגוונים: פונפונים, אטבי כביסה, מטפחות צבעוניות מצנח, מסלולי מכשולים כדורים.
  12. כל פעילות תתחיל בשיחה+ משחק היכרות. לאחר מכן תתקיים עבודת יצירה בהתאם לנושא הפעילות ולאחר מכן תתקיים הפעילות עצמה, לרבות שימוש במוסיקה תאומת גיל(שירים קצביים שונים). ניתן להתחיל את הפעילות גם בקבלת פנים של ציורי ידיים וקעקועים.
  13. המפעיל ידאג להלורת פרסים לכל הילדים בתום הפעילות.
  14. מובחר שכל שינוי בסדנאות יהיה רק באישורמראש ובכתב של מנהלת מח' גני הילדים מטעם העירייה.
  "לחיות הורה זה תפקיד חייך"
  סדנה להורים "הצבת גבולות בגיל הרך"
  בסדנה "נתנו להורים כלים להתמודדות טובה ונעימה עם ילדים תוך שיפור האווירהבבית כמו כן ינתן דגש רב מתן כלים ישומיים אותם ההורים יוכלו ליישם בתום המפגש. המפגשים מועברים במקצועיות רבה בהומור בשילוב סרטונים משעשעים. במהלך הסדנה ינתן זמן לשאילת שאילות כך שכל המשתתפים יעברו תהליך מעמיק.
  מפגש 1 : סמכות
  • פעילות הכרות מהנה
  • תאום ציפיות
  • חוזה קבוצתי
  • סמכות הורים- לאן נעלמה ומדוע
  מפגש 2 : שיפור אוירה בבית
  מה נתןלעשות לפני שמופיעות התנהגויות לא נאותות וכיצד אפשר למקסם רגעים עם הילד (זמן איכות, הגדרת ציפיות, הכנה מראש ועוד).
  • כלים לשיפור אוירה בבית
  • ניהול שיח משמעותי עם הילד
  • זמן איכות- משמעות ורעיונות.
  • חשיבות המשק בגיל הרך
  • קריאת ספרים ככלי לשיח הורה-ילד
  מפגש 3 : התקפי זעם.
  • חשיבות הצבת גבולות
  • מניעת התקפי זעם
  • כלים להתמודדות
  • חשיבות סדר יום קבוע
  מפגש 4 : התמודדות עם כעס וקושי
  • מהו כעס
  • מודל הורי לניהול כעסים
  • הפחתת צעקות בבית
  • מודל הרמזור ככלי לפתרון
  מפגש 5: סיום
  • איך להעצים את הדימוי העצמי של הילד? "אסימוני משחק וכלים נוספים)
  • סיכום סדנה
  • מענה על שאילות
  • חלוקת מגנט- מגנט מעוצב ובו עיקרי הסדנה

  סדנה להורים "הצבת גבולות בגיל הרך"
  אגף גני-ילדים מעיריית לוד ועמותת ״גשר חינוכי״ מזמינים אתכם להשתתף בפרויקט ״בית ספר להורים״.
  הדרכה והנחיית הורים בתמיכת משרד החינוך ותקצוב עיריית לוד.
  בסדנה תרכשו כלים להתמודדות טובה ונעימה עם ילדיכם תוך שיפור
  האווירה בבית. כמו כן, ינתן דגש רב על מתן כלים ישומיים אותם תוכלו ליישם מייד בתום המפגש.
  במהלך הסדנה ינתן זמן לשאלות על מנת שכל משתתף יעבור תהליך למידה.
  הפעילות תכלול 5 מפגשים סה"כ ולכל מפגש 2 חלקים:
  • פעילות להדרכת הורים.
  ובמקביל...
  • פעילות עם ילדים ביצירה וחוויה בתחומים שונים.

  פסטיבל " ילדים למען ההגנה לכדור הארץ
  תחרות " אימה ,אבה ואני משפחה ספורטיבית"עם פרסים
  ערות ותנאים נוספים
  1. המנחה והמפעילים יבצעו השירותים ברמה גבוחה ואזיבה, באמינות ויושרה מקצועית.
  2. מוחבר כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביר בין המציע ואו המבצעים מטעמו לבין העירייה.
  3. השירות יבוצע ע"' המציע ו/או עובדים קבוע מסעמו, העומד בכל התנאים הדרושים בפניה ךקבלת הצעות.
  קסם של הורים
  "לחיות הורה זה תפקיד חייך"

  סדנה להורים "הצבת גבולות בגיל הרך"

  בסדנה "נתנו להורים כלים להתמודדות טובה ונעימה עם ילדים תוך שיפור האווירהבבית כמו כן ינתן דגש רב מתן כלים ישומיים אותם ההורים יוכלו ליישם בתום המפגש. המפגשים מועברים במקצועיות רבה בהומור בשילוב סרטונים משעשעים. במהלך הסדנה ינתן זמן לשאילת שאילות כך שכל המשתתפים יעברו תהליך מעמיק.
  מפגש 1 : סמכות
  • פעילות הכרות מהנה
  • תאום ציפיות
  • חוזה קבוצתי
  • סמכות הורים- לאן נעלמה ומדוע
  מפגש 2 : שיפור אוירה בבית
  מה נתןלעשות לפני שמופיעות התנהגויות לא נאותות וכיצד אפשר למקסם רגעים עם הילד (זמן איכות, הגדרת ציפיות, הכנה מראש ועוד).
  • כלים לשיפור אוירה בבית
  • ניהול שיח משמעותי עם הילד
  • זמן איכות- משמעות ורעיונות.
  • חשיבות המשק בגיל הרך
  • קריאת ספרים ככלי לשיח הורה-ילד
  מפגש 3 : התקפי זעם.
  • חשיבות הצבת גבולות
  • מניעת התקפי זעם
  • כלים להתמודדות
  • חשיבות סדר יום קבוע
  מפגש 4 : התמודדות עם כעס וקושי
  • מהו כעס
  • מודל הורי לניהול כעסים
  • הפחתת צעקות בבית
  • מודל הרמזור ככלי לפתרון
  מפגש 5: סיום
  • איך להעצים את הדימוי העצמי של הילד? "אסימוני משחק וכלים נוספים)
  • סיכום סדנה
  • מענה על שאילות
  • חלוקת מגנט- מגנט מעוצב ובו עיקרי הסדנה

  סדנה להורים "הצבת גבולות בגיל הרך"
  אגף גני-ילדים מעיריית לוד ועמותת ״גשר חינוכי״ מזמינים אתכם להשתתף בפרויקט ״בית ספר להורים״.
  הדרכה והנחיית הורים בתמיכת משרד החינוך ותקצוב עיריית לוד.
  בסדנה תרכשו כלים להתמודדות טובה ונעימה עם ילדיכם תוך שיפור
  האווירה בבית. כמו כן, ינתן דגש רב על מתן כלים ישומיים אותם תוכלו ליישם מייד בתום המפגש.
  במהלך הסדנה ינתן זמן לשאלות על מנת שכל משתתף יעבור תהליך למידה.
  הפעילות תכלול 5 מפגשים סה"כ ולכל מפגש 2 חלקים:
  • פעילות להדרכת הורים.
  ובמקביל...
  • פעילות עם ילדים ביצירה וחוויה בתחומים שונים.
  פסטיבל " ילדים למען ההגנה לכדור הארץ
  תחרות " אימה ,אבה ואני משפחה ספורטיבית"עם פרסים
  1

Powered by Drupal - Modified by Danger4k